School systemen

School systemen zijn in de meeste westerse landen non-stop in verandering. Ze vormen een spiegel van de samenleving.

Gelijke kansen voor iedereen, dat wil in ieder geval de politiek bereiken. En wie kan daar nu tegen zijn. Maar om dat doel te bereiken worden zonodig de eisen waaraan leerlingen moeten voldoen, verlaagd. In Frankrijk is het zelfs niet meer toegestaan, dat ouders hun kinderen helpen met het huiswerk. Dit in een poging, om de verschillen in sociale achtergrond van de leerlingen, te elimineren.

En leraren zijn natuurlijk geen personen meer die je nog langer moet respecteren. Dat geldt zowel voor de ouders als de kinderen. Als je ze aardig vindt kun je ze als vrienden beschouwen. En anders negeer je ze gewoon. Of je intimideert ze of dreigt met juridische stappen, zoals in Nederland gebeurt, wanneer je als ouder denkt dat jouw kind niet goed behandeld is.

Maar wat vindt “de klant” zelf van al deze “innovaties”? Dat antwoord kregen we van een expert (12 jaar), de zoon van onze buren, die ons over zijn ervaringen vertelde n.a.v. een bezoek aan zijn oude school in Noorwegen. Zijn familie en hij zijn Noren die een paar jaar in Nederland wonen. Hier volgt zijn verhaal …

 

Op 26 oktober 2015 reisden mijn ouders, mijn zus en ik naar Noorwegen om daar vrienden en familie te bezoeken.

Sedert de afgelopen anderhalf jaar woon ik samen met mijn familie in Den Haag en ik bezoek er de British School of the Netherlands.

Tijdens de herfst vakantie gingen we naar Noorwegen om vrienden en familie te zien. En ik besloot om een dagje mijn oude school en klas te bezoeken.

Ik zag dat het moeilijk was voor de leraar om normaal les te geven, omdat de leerlingen alleen maar aan het kletsen waren en een hoop lawaai maakten, eigenlijk maakten de leerlingen er gewoon een rotzooi van. Maar de leraar had op zijn beurt de les weer behoorlijk slecht voorbereid. Het eerste half uur hadden we aardrijkskunde en het enige dat we moesten doen was het lezen van een bladzijde in ons aardrijkskundeboek. En dat was het dan. Geen extra uitleg van de leraar en geen tijd om vragen te stellen. En ik vond het lastig om mijzelf te concentreren in die lawaaiige omgeving.

De eerste dag dat ik weer terug was op de British School realiseerde ik mij, hoeveel geluk ik heb om de kans te krijgen naar een school te gaan die gefocusseerd is op onderwijs en het niet toelaat dat daarvan een rommeltje wordt gemaakt.

 

Zo, nu weten we het uit de eerste hand, van de klant zelf! En voor de Nederlanders die denken dat het in Nederland zo niet gaat … , uit betrouwbare bronnen weten wij dat niets minder waar is.